UITNODIGING LEDENVERGADERING

Het bestuur van WSV "Blinckvliet" nodigt u hierbij uit voor onze ledenvergadering, op vrijdag 13 april 2018 in het clubgebouw van de vereniging in Zuidland. Aanvang 20.00 uur.

       Agenda Algemene Ledenvergadering.

1.    Opening door de voorzitter.

2.    Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober 2017.

3.    Ingekomen stukken, ontvangen voorstellen van leden.

4.    Introductie nieuwe leden.

5.    Mededelingen en voorstellen van het bestuur.

       PAUZE

6.    Jaarrekening 2017
       -De stukken die betrekking hebben op dit agendapunt liggen voorafgaande aan de vergadering ter inzage in het clubgebouw.
       -Benoemingen nieuwe leden Commissie van Onderzoek

7.    Mededelingen van de commissies

       - Haven commissie
       - Evenementen commissie
       - Redactie commissie
       - Commissie van intro
       - Wedstrijd commissie
       - Delta Noord

8.    Rondvraag

9.    Vaststelling datum najaarsvergadering.
       Het bestuur stelt u voor de datum van deze vergadering te bepalen op 12 oktober 2018.

10.  Sluiting van de vergadering.


Zuidland, maart 2018
Carlo Wanna
Plv secretaris