Beste leden van “WSV Blinckvliet”,

Ook wij hebben als vereniging te maken met de gevolgen van het Coronavirus.(COVID-19)

Door de overheid (RIVM) zijn er richtlijnen uitgegeven welke wij zullen opvolgen.

Een delegatie van het bestuur en de haven commissie hebben de activiteiten van onze vereniging onder de loep genomen en zijn tot de volgende besluiten gekomen:

 • De kantine is per direct gesloten voor onze leden;
 • De zaterdag werkbeurten zijn tot nader order opgeschort;
 • Diverse vergaderingen, welke geen hoge prioriteit hebben, zijn geannuleerd;
 • De repetitieavonden en optredens van het Shantykoor zijn tot nader order stopgezet.

Aan de leden wordt gevraagd gepaste afstand ten opzichte van elkaar te houden; RIVM adviseert minimaal 1,5 meter.
Dit alles om de directe contacten op ons terrein te minimaliseren en daarmee besmetting te voorkomen.
Ook wanneer u verkouden bent of ziekteverschijnselen vertoont verzoeken wij u nadrukkelijk weg te blijven van het haventerrein en de gebouwen.Een ander punt is het te water laten van de boten, welke in de winterberging staan, op 4 en 5 april.

Volgens de richtlijnen van het KNWV/RIVM is het te water laten en varen (nog) toegestaan. 
In deze richtlijnen staat vermeld dat we een aantal beheersmaatregelen daarvoor moeten gaan hanteren.

Deze zijn als volgt:

 • U mag alleen met toestemming de parkeerplaats betreden.
 • De gehele parkeerplaats en de ruimte rond de kraanbaan is op deze dag  verboden gebied  voor iedereen die niets met het te water laten van de schepen te maken hebben;
 • De hellingploegen werken met een minimale bezetting, waardoor men ook voldoende onderlinge afstand kan houden;
 • Booteigenaren welke te water gaan dienen op tijd aanwezig te zijn, maar liefst niet eerder dan 15 minuten voor de geplande tijd;
 • Als u zich bij de poort gemeld heeft dat u aanwezig bent en u nog niet aan de beurt bent, blijft u wachten in/op uw eigen boot dus niet op de parkeerplaats;
 • Per boot mag er slecht 1 persoon bij aanwezig zijn; er zal indien nodig vanuit de havencommissie of de havenmeester assistentie worden verleend om uw schip naar de box te brengen;
 • Er mogen geen kluswerkzaamheden meer op de parkeerplaats worden uitgevoerd tijdens dit weekend, dus als u zondag te water gaat mag u zaterdag niet meer aan uw boot werken;
 • Bent u ziek, of durft u het beperkte contactrisico niet aan, geef dit dan tijdig door aan de havenmeester. Uw boot zal dan evt. verplaatst worden en op een later (nog nader af te spreken) tijdstip te water worden gelaten;
 • Op deze dagen zullen een aantal bestuurs- en haven-commissieleden aanwezig zijn om onze afspraken te bewaken.
 • De kantine is gesloten!
  Ook voor booteigenaren waarvan de boot te water gaat.

Wij hopen dat onze leden hun verantwoordelijkheid zullen nemen en zich aan deze beheersmaatregelen houden.
Voorts hopen we ook dat we niet achterhaald worden door nieuwe strengere maatregelen en het te water laten met bovenstaande maatregelen kunnen realiseren.

Bestuur WSV Blinckvliet.